شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

آتش سوزی

مهار آتش سوزی جنگل در منطقه قشلاق

ادامه مطلب: آتش سوزی

آگهی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه-نوبت اول

ادامه مطلب: آگهی

آگهی مجمع عمومی نوبت اول سال1394

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالیانه نوبت اول  

مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1393

شركت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامي عام )

بشماره ثبت 728 اداره ثبت شرکت های شاهرود

 

به آگاهی کلیه سهامداران محترم شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (سهامی عام) می رساند، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت اول) در ساعت 10 روز پنجشنبه 1394/2/17 در محل شاهرود – خیابان چمران - خیابان کوزه گری کانون ملی شهید بهشتی تشکیل می گردد.

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود جهت دریافت کارت ورود به جلسه با در دست داشتن اصل گواهینامه سهام و کارت شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی، معرفی نامه برای اشخاص حقوقی، یا وکالتنامه رسمی یا عادی جهت وکلای سهامداران؛ در ساعات اداری ظرف یک هفته قبل از برگزاری مجمع به واحد امور سهام شرکت به نشانی شاهرود – خیابان تهران – پشت کلانتری 13 – مقابل مسجد فاطمیه مراجعه فرمایند.

ضمناً چنانچه بدلیل عدم احراز حد نصاب تعداد سهامداران دارای حق رأی، موضوع ماده 87 قانون تجارت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول تشکیل نگردید، مجددا مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم) در ساعت 10روز یکشنبه 27/2/1394 در همان مکان برگزار می گردد.

دستور جلسه مجمع :

-      استماع گزارش هیأت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1393

-      بررسی و تصویب ترازنامه مورخ 29/12/1393 و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1393

-      انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 29/12/1394

-      انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.

-      تصمیم گیری در مورد تقسیم سود.

-      سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

 

                                                                                                                هیئت مدیره شرکت صنعتی ومعدنی شمالشرق شاهرود

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم سال1396

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

ادامه مطلب: آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم سال1396

آگهی مجمع عمومی نوبت اول سال1396

آگهی مجمع عمومی نوبت اول شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

ادامه مطلب: آگهی مجمع عمومی نوبت اول سال1396