شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

جلسه مرکز بهداشت رامیان

برگزاری جلسه در مرکز بهداشت رامیان

به گزارش روابط عمومی شرکت، با حضور آقایان دکتر نصیری مدیرعامل شرکت، محمدی رئیس دفتر مدیرعامل و مهندس شریفی رئیس معدن ملچ آرام تحتانی جلسه ای پیرامون مسائل بهداشتی معدن در محل مرکز بهداشت شهرستان رامیان برگزار گردید.

 

 

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ جلسه مرکز بهداشت رامیان