شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

برنامه ریزی اتاق وینچ

اتاق وینچ OKT3 زمستان یورت غربی در حال ساخت

به گزارش روابط عمومی شرکت پس از برگزاری جلسات متعدد فنی در خصوص محل اتاق وینچ OKT3 معدن زمستان یورت غربی، محل این اتاق مشخص و اقدامات لازم جهت ساخت آن در حال انجام می باشد. 

لازم به ذکر است آقای دکتر نصیری مدیرعامل شرکت نیز با حضور در محل معدن از نزدیک شاهد روند اجرای این مهم بودند.

 

 

 

 

 

 

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ برنامه ریزی اتاق وینچ