شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

معدن زمستان یورت(قشلاق)

منطقه زمستان یورت درفاصله 110 کیلومتری شمالشرق شاهرود و در فاصله 14 ...

منطقه زمستان یورت درفاصله 110 کیلومتری شمالشرق شاهرود و در فاصله 14 کیلومتری شهرستان آزادشهر از توابع استان گلستان قراردارد این معدن هم اکنون در حال بهره­ برداری از افق 437+ به بالا دارای پروانه بهره ­برداری از استان گلستان با ميزان ذخيره قطعي ذغال سنگ در این معدن در سال 1382 معادل 1،265،000 تن برآورد گرديده است. این معدن شال زیربخش های زمستان یورت غربی، زمستان یورت شرقی و سوسرا بوده که تأمین کننده بخش عمده زغال معادن شرکت صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود می باشد.

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ معدن زمستان یورت(قشلاق)