شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی

معدن اکلن 4(کلاریز)

 از معادن شرکت صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود معدن اکلن4 می باشد ...

 از معادن شرکت صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود معدن اکلن4 می باشد. این معدن یکی از معادن 9 گانه منطقه طزره است با تولید ذغالسنگ کک شو در استان سمنان ودارای پروانه بهره­برداری از استان، ميزان ذخيره قطعي ذغال سنگ این معدن معادل 609،000 تن و ذخیره احتمالی1،762،000  تن برآورد گردیده است. این معدن واقع در 75 کیلومتری جاده طزره به شاهرود واقع شده است. شامل حداقل 8 لایه ذغالی که دسترسی به لایه ها  از طریق اکلن می باشد.

شما اینجا هستید: خانه نمايش مجموع بلاگ معدن اکلن 4(کلاریز)